1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Mange arter i Langsua er mer truet enn for seks år siden

Mange arter i Langsua er mer truet enn for seks år siden

Hvordan ser det så ut for arter som særpreger Langsua, og som var en del av grunnlaget for vernet i 2011?
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Langsua nasjonalpark
Knutepunkt Langsua
Vestringsvegen 4, Segalstad bru
2651 Østre Gausdal
E: morten.liebe@statsforvalteren.no
E: ulf.ullring@statsforvalteren.no
Tlf. +47 416 77 672 / 481 97 979
Postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Hvert 6. år blir utdøingsrisikoen for arter i Norge vurdert. Ei revidert rødliste ble framlagt 24. november.

Fiskeørna har funnet mat til ungen. Foto: Thor Østbye

Hvordan ser det så ut for arter som særpreger Langsua, og som var en del av grunnlaget for vernet i 2011? Hør bare. Artene skjeggklokke, finnmarksstarr, jaktfalk, fiskeørn, rødstilk, storspove, svartand og bergand er mer truet enn i 2015. Hubro og myrhauk står i kategorien «sterkt truet» som ved forrige revisjon. Det er bare seks år siden forrige rødliste så dette er svært bekymringsfullt.

Signaturarten for Langua er skjeggklokka. Den vurderes nå som sterkt truet, mens den ved forrige vurdering ble vurdert som «nær truet». En hovedårsak til endringen er at det blir stadig færre voksesteder der skjeggklokka trives.