1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Den europeiske nasjonalparkdagen 24. mai

Den europeiske nasjonalparkdagen 24. mai

For 112 år siden ble de ni første nasjonalparkene i Europa opprettet. 24. mai markerer den europeiske nasjonalparkdagen. En nasjonalpark skal la naturen utvikle seg på egne premisser, uten inngrep fra mennesker. Dette sikrer viktige leveområder for en rekke arter. Nasjonalparkene er vår felles naturarv, og gir oss grunnlag for mange storslåtte naturopplevelser. Vår historie […]
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Langsua nasjonalpark
Knutepunkt Langsua
Vestringsvegen 4, Segalstad bru
2651 Østre Gausdal
E: morten.liebe@statsforvalteren.no
E: ulf.ullring@statsforvalteren.no
Tlf. +47 416 77 672 / 481 97 979
Postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

For 112 år siden ble de ni første nasjonalparkene i Europa opprettet. 24. mai markerer den europeiske nasjonalparkdagen. En nasjonalpark skal la naturen utvikle seg på egne premisser, uten inngrep fra mennesker. Dette sikrer viktige leveområder for en rekke arter. Nasjonalparkene er vår felles naturarv, og gir oss grunnlag for mange storslåtte naturopplevelser.

Vår historie i Langsua går tilbake til 1968 da tidligere Ormtjønnkampen nasjonalpark ble opprettet for å ta vare på gammel naturskog, så innlemmet i Langsua nasjonalpark i 2011.

Formålet med Langsua nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.

Foto: Thor Østbye. Skjeggklokke (Campanula barbata) – en av Langsuas signaturarter – sterkt truet i hht. Rødlista