Nyheter

Nyheter fra Langsua nasjonalpark.

a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Langsua nasjonalpark
Knutepunkt Langsua
Vestringsvegen 4, Segalstad bru
2651 Østre Gausdal
E: morten.liebe@statsforvalteren.no
E: ulf.ullring@statsforvalteren.no
Tlf. +47 416 77 672 / 481 97 979
Postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Klopplegging på din vei til Røssjøkollene

Det er utført klopplegging over korte myrstrekninger mellom Fv. 2442 og Leikvamslægeret i Langsua nasjonalpark. Dette reparerer og hindrer ny slitasje på disse myrområdene. Et samarbeid med nasjonalparkstyret, Torpa fjellstyre og SNO.

Start- og informasjonspunkt Verksodden i Sør-Fron etableres

Sånn kan det se ut når vi er ferdige neste år. Informasjonspunkt nasjonalpark i front, og det samme for kulturminner på den andre siden. Vi satser på å gjennomføre en del grunnarbeider allerede i høst hvis ikke snøen laver ned med det første.

Se opp også når du er ute!

Noe kan plutselig dukke opp der oppe som denne havørna på tokt. Vil den hekke en dag i Langsua-området? Bildet tatt på lang avstand.

Jordugla på jakt

Jordugla jaktet over myrene i sommer, hadde den reir med små? Smågnagerbestanden var god på våren og dels i sommer. Kanskje ble det suksess? Fra ett av våre våtmarksreservater. Foto: Morten Liebe

Tid for fisketur i Langsua

Ørreten våkner igjen etter en varm sommer. En del nedbør frisker også opp. Det er tid for å prøve de mange elvene og innsjøene - utrolig mange muligheter med marktugga, spinneren og flua.

Langsua nasjonalpark 10 år – feires 11-12.sept.

Markeres på Kittilbu utmarksmuseum 11- 12 sept., begge dager fra kl. 11. Lag og organisasjoner står for mange aktiviteter. Gratis adgang. Velkommen! Langsua nasjonalparkstyre. Mange møtte for å ta del i aktivitetene den helgen. Røkt ørret fra Langsua...

Fjellveiene åpner om ikke lenge

Snøsmeltingen har gått raskt den siste tiden, og det betyr av fjellveiene åpner om ikke så veldig mange dager. Sommerturer innover i Langsua står for døra. Våre innfallsporter ønsker velkommen.

Oterspor observeres oftere………….

Har oteren fast tilhold i verneområdene i Langsua? Jo, det slik ut, det tikker inn bilder av oterspor i snøen. Den er på fisketur. Sporene er ikke bare satt i et område, men flere steder innen det store verneområdet. Hører vi fra deg hvis du ser slike spor, gjerne...