1. Hjem
  2. Nyheter

Nyheter

Nyheter fra Langsua nasjonalpark.

a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Langsua nasjonalpark
Knutepunkt Langsua
Vestringsvegen 4, Segalstad bru
2651 Østre Gausdal
E: morten.liebe@statsforvalteren.no
E: ulf.ullring@statsforvalteren.no
Tlf. +47 416 77 672 / 481 97 979
Postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Det våres – det skjer

Mogopen dukker opp på tørre grusrygger med en flott fargeprakt. Får du den med deg? Det går ganske fort før frøstanden overtar. Orrfugl og storfugl er nå på tampen av sin parringsleik. Nye generasjoner skal prøve seg neste år. Alt i alt et vakkert skuespill. Kommer...

Bok om Langsua er i trykken

Snart finner du den hos bokhandlerne! Lanseringen finner sted på Kittilbu utmarksmuseum søndag 16. juni. Smør deg med litt tålmodighet før du har den i handa! Stikkordene er blant annet de mange naturkvalitetene, kulturhistorie, friluftsliv og turisme. Det nødvendige...

Tranene gjør sitt inntog

Litt tidlig å legge seg på reir siden det fortsatt er en god del snø i Langsua. Men, de forbereder seg nå med elegant dans og bruser med fjærene i dalførene rundt så lenge. På godværsdager tar de vingene fatt og sjekker hekkeplassen, ned igjen hvis tida ikke er der...

Veldig interessant temakveld 18.april i knutepunkt Langsua

30 personer var lutter øre og fikk påfyll om elgfangsten i middelalderen. Et interessant og spennende foredrag! Her var vi innom konflikter om fangst, fangstteknikker, bruken av hele dyret, eksport, kobling til gårder i Gausdal og forvaltning av elgbestanden for 500...

Stiger smågnagerbestanden?

Kanskje gjør den det, vi har positive "signaler" så langt. Kanskje får du da se haukugla (bildet) og høre perleugla på din vei. De kan satse på hekking i år. Det er en fordel å holde øyner og ører åpne! Foto: Morten Liebe

Skiløypene er på plass!

I nasjonalparken er det stikka løyper, mens det utenfor denne er et variert tilbud med oppkjørte løyper, også i landskapsvernområder og reservater og ellers i randsonene. Ta en nærmere titt på www.ut.no og www.skisporet.no for detaljert info. Kun stikking i...

Slitsomt for elgen med mye snø

Det er mye snø i skogområdene i Langsua. Det koster voldsomt med energi å bevege seg for å hente mat. Det betyr at vi må justere kursen når vi ser spor for ikke å skremme den. Og det er mange uker igjen av vinteren der oppe.

Lunsj-samtale: Til det beste for naturen?

Velkommen til samtale med forfattar og samfunnsdebattant Siri Helle og gardbrukar Kathrin H. Aslaksby om utmark i endring, og nye interessemotsetningar på bygda. ARRANGEMENT, KNUTEPUNKT LANGSUA, SEGALSTAD BRU 15. februar 2024 kl. 12.00 – 14.00 Les mer:...

Fugleskjulet på Kittilbu – fornyet front mot tjønna

Vi har vært usikre på om bevegelse og prating kan skremme enkelte fuglearter. Derfor er fronten mot Kittilbutjønna endret ved at titteåpningene er gjort mindre. Og de lagt i to nivåer, for store og små. Husk unngå støy og høy prating når du er der. Vi er spente på om...