1. Hjem
 2. Aktiviteter i Langsua

Aktiviteter i Langsua

Et besøk til Langsua gir mange muligheter for flotte turer året rundt, både til fots, på sykkel og ski. Ta også turen opp på en av de mange toppene som byr på praktfull utsikt, som mange steder kan gjøres i løpet av få timer.
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Langsua nasjonalpark
Knutepunkt Langsua
Vestringsvegen 4, Segalstad bru
2651 Østre Gausdal
E: morten.liebe@statsforvalteren.no
E: ulf.ullring@statsforvalteren.no
Tlf. +47 416 77 672 / 481 97 979
Postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Her kan du nyte det enkle friluftslivet i et stort skog- og fjellområde. Høydelaget varierer fra 700 meter over havet i sør til 1700 meter over havet i nord. Et besøk til Langsua gir mange muligheter for flotte turer året rundt, både til fots, på sykkel og ski. Du kan vandre langs et godt merket stinett og ganske enkelt nyte natur, kulturhistorie og landskap.

Eller du kan ta turen opp på en av de mange toppene som byr på praktfull utsikt, som mange steder kan gjøres i løpet av få timer. Fjellene Skaget (1685 m.o.h.) og Langsua (1553 m.o.h.) er markerte landemerker som byr på storslagen utsikt.

Arrangementskalender oppdat 280423

Velkommen til Langsua, men vis aktsomhet og følg reglene til det beste for naturen.

Fotos aktiviteter: Ulf Ullring og Morten Liebe

 

 

 

 

Padling i Langsua

Fiske

Fisket i området er godt både i elver og innsjøer, med stor fisk av meget god kvalitet. Ørret er nesten enerådende, men i noen fjellvann finnes også sik og røye. Rettighetshaverne driver kultivering i mange innsjøer. Sommersesongen starter i begynnelsen av juni og varer til langt ut på høsten. Fiskekort selges for hele området.  

Fisker i Langsua

Rettighetshaverne tilbyr året rundt et bredt spekter av fiskemuligheter.

Tilbud finnes både i skogen og på høyfjellet. Du kan også leie båt flere steder. I mange områder blir det utført regelmessig prøvefiske for å sjekke bestandene.

Fiskekort kan kjøpes på www.inatur.no og ved fysiske utsalgsteder.

Vi anbefaler at du søker ytterligere informasjon om fiskemulighetene og reglene på rettighetshavernes nettsider:

dummybilde

Jakt

I nasjonalparken, landskapsvernområdene og i Skardberga naturreservat er jakt tillatt etter gjeldende lovgivning. I alle de andre naturreservatene er det kun tillatt med jakt på hjortedyr, hønsefugl og hare. Det er rettighetshaverne som administrerer alt det praktiske vedrørende jakt.

Jakthund i Langsua

Vi anbefaler at du søker ytterligere informasjon om jaktmulighetene og reglene på rettighetshavernes nettsider:

dummybilde

Fugleskjulet ved Kittilbu

Langs veien gjennom setergrenda Kittilbu i Gausdal finnes et skjul for fuglekikking. Ved Kittilbutjernet, rett på utsiden av Hynna naturreservat, kan du oppleve både vanlige og sjeldne fuglearter. På våren kan trana både sees og høres, det samme kan enkeltbekkasinens karakteristiske trommende lyd og storspovas flukt over setergrenda.

Her hekker også horndykkeren, og du vil kanskje se både ender, dykkere, vadere, ugler, rovfugl og mange småfugler.

Fugleskjulet ved Kittilbu.

Hundekjøring

Området er meget godt egnet for hundekjøring. Denne aktiviteten er ett av Langsuas signaturprodukter vinterstid.

I vernekompleksets ytterkant er det lagt til rette med faste sammenhengende hundekjøringsløyper både til trening og for flere løp og arrangementer. Ingen av traseene går inn i nasjonalparken. Startpunktene er mange.

dummybilde
Startpunkter finnes ved Astridbekken i Gausdal, Lenningen i Etnedal, Synnfjell i Nordre Land og flere steder i Øystre Slidre. Du finner mer informasjon hos Gausdal trekkhundklubb, Valdres trekkhundklubb, Mush Synnfjell og Beito Husky tours.
dummybilde

Sommerturer langs en sti

Her finner du et omfattende stinettverk med mange godt merkede stier som fører deg innover i skog og fjell, og tvers gjennom hele Langsua om du vil. Fjellstyrer, sti- og løypelag og DNT  står for dette. Jotunheimstien og Omveien i regi av DNT krysser også gjennom området sammen med et ellers stort DNT-nettverk. Besøk de mange fjelltoppene, og bli med på Topptrimmen i Gausdal, Fjellstafetten i Øystre Slidre og Toppvandring i Torpa, guidede turer med Espedalen aktiv fritid og guidede rideturer med Fjellrittet.

Se turforslag på www.ut.no.

DSC_1107_opt

 Ut på ski

Langsua byr på et omfattende preparert nett i verneområdene som ligger inntil nasjonalparken og selvsagt like utenfor disse. I selve nasjonalparken er det kun stikkede løyper.

Utgangspunkter for turer finner du flere steder på Valdressiden i Øystre Slidre, på Lenningen i Etnedal, ved Synnfjell i Nordre Land, på Værskei, Synsgardsetra og Søre enden av Espedalsvatnet i Gausdal og i flere steder ellers i Espedalen i Sør-Fron. Ta en titt på kart og følg med på løypeprepareringen på Skisporet.

På ski i Langsua.

Velkommen inn i nasjonalparken

Husk at du er naturen sin gjest når du besøker verneområdene. Første regel er å vise hensyn til alt liv omkring deg – også andre mennesker.

Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel skal skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I reservatene er det begrensninger på noen aktiviteter som bruk av båt, camping, telting, arrangementer og bruk av modellbåter og lignende i deler av eller hele året. Les mer om allemannsretten i hos Miljødirektoratet.

Generelt

  • Du kan ferdes fritt til fots i utmark.
  • Ikke vær til skade eller ulempe for andre, eller for plante-, dyre- og fugleliv.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Kulturminner kan være fredet, så la steiner og andre objekter ligge der de er.
  • Rydd opp etter deg og ikke kast søppel i naturen.
  • Motorferdsel i utmark er med få unntak forbudt.

Hunder og beitedyr

 • Du har vikeplikt for beitedyra.
 • Båndtvang for hunder i perioden 01.04 – 30.09 i kommunene Gausdal, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Øystre Slidre. I kommunene Nord-Fron og Sør-Fron tom. 15.10.
 • Lukk grinder og andre innretninger av hensyn til beitebruken.
 • Søppel kan ta livet av dyr, så fjern det.
 • Varslingsplikt: Ser du skadde dyr, kontakt eier, politi +47 02800 eller Mattilsynet +47 22 40 00 00.

Spesielt for verneområdene

For organisert ferdsel gjelder det egne regler. Kontakt nasjonalparkforvaltningen for informasjon.

Plukking og sanking

I nasjonalparken og i landskapsvernområdene er plukking av sopp, bær og vanlige planter til eget bruk tillatt. I naturreservatene er det tillatt å plukke bær og matsopp til eget bruk. All sanking av planter og plantedeler ut over dette er søknadspliktig.

Bålbrenning

 • Bålbrenning er forbudt fra 15.04 til 15.09 med unntak av steder der det åpenbart ikke kan medføre brann.
 • Ikke hogg ved! I nasjonalparken og i reservatene er det tillatt med forsiktig bruk av tørre greiner som ligger på bakken. I landskapsvernområdene er det tillatt å bruke tørre greiner som ligger på bakken og tørre greiner på nedfalne trær.

Telting

Telting over en uke i nasjonalparken på samme sted er ikke tillatt uten tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Dette gjelder ikke bruk av vandretelt.

Sykling

 • I reservatene tillatt kun på vei. I Hynna naturreservat tillatt langs Reinsåsvegen, og på veien fra Reinsåsen til Hornsjøen fom. 20.06 tom. 31.03.
 • El-sykkel er bare tillatt på bilveier. I verneområdene regnes el-sykkel som motorisert ferdsel.

Riding

 • Tillatt i nasjonalparken og i landskapsvernområdene.
 • I reservatene tillatt langs veier, godkjente kjørespor og merkede stier. I Hynna naturreservat tillatt langs Reinsåsvegen, og på veien fra Reinsåsen til Hornsjøen fom. 20.06 tom. 31.03.

Fiske og jakt

 • Fiske kan foregå etter vanlige fiskeregler.
 • Jakt er tillatt i nasjonalparken, i landskapsvernområdene og i Skardberga naturreservat etter gjeldende jaktlovgivning. I de andre reservatene er det kun tillatt med jakt på hjortedyr, hønsefugl og hare.

Droner og modellfly

 • Er ikke tillatt å bruke i nasjonalparken og i reservatene, og er derfor søknadspliktig.
 • Tillatt i landskapsvernområdene.

Hundekjøring

Følg helst det omfattende godkjente løypenettet av hensyn til sårbart vilt vinterstid. Mange muligheter der.

Bruk av båt

Bruk av båt er begrenset i naturreservatene. Sett deg inn i reglene for det enkelte reservatet.