a

Meny

Kontakt oss

Langsua nasjonalpark
Knutepunkt Langsua
Vestringsvegen 4, Segalstad bru
2651 Østre Gausdal
E: morten.liebe@statsforvalteren.no
E: ulf.ullring@statsforvalteren.no
Tlf. +47 416 77 672 / 481 97 979
Postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Oterspor observeres oftere………….

Har oteren fast tilhold i verneområdene i Langsua? Jo, det slik ut, det tikker inn bilder av oterspor i snøen. Den er på fisketur. Sporene er ikke bare satt i et område, men flere steder innen det store verneområdet. Hører vi fra deg hvis du ser slike spor, gjerne...
195 000 til skjøtsel av kulturmark

195 000 til skjøtsel av kulturmark

Langsua nasjonalparkstyre vil i inneværende år bruke 195 000 kroner på skjøtsel av kulturmark i samarbeid med flere brukere. Hensikten er å bevare det rike plante- , fugle- og dyrelivet i disse områdene. Skjøtselen omfatter beite, slått og ryddig av einer og andre...
Langsua nasjonalpark fyller ti år

Langsua nasjonalpark fyller ti år

Langsua nasjonalpark fyller ti år den 11. mars. I 2011 ble nasjonalparken utvidet betydelig fra den daværende Ormtjernkampen nasjonalpark på 9 km2. Nå er selve nasjonalparken på 537 km2. I forbindelse med jubileet arbeider vi med å lage en bok om nasjonalparken. Den...